My Archives

Duyên!

Tôi luôn luôn tin vào chữ “duyên” và trân trọng những tao ngộ kỳ lạ mà chỉ

Cà phê

Tôi yêu cafe! Đó là một nghi lễ không thể thiếu trong một ngày của tôi! Tôi