Tóc mây mềm ta mơ làm gió
Thổi tung bay xuống những sợi tình
Tóc buông trôi từng con sông nhỏ
Chảy vào đời bao nẻo quanh co!

Tóc mây che một trời bỡ ngỡ
Cho tuổi xanh về ghé vai gầy
Tóc giấu kín những điều gì vậy?
Sao nghe lòng thăm thẳm bủa vây!

Tóc lênh đênh ngày tháng thơ ngây
Đón mơ ước về trên áo lộng
Tóc ngiêng ngã nắng hồng soi bóng
Ấm nơi này một sáng mùa đông!

Tóc mây ru cho đêm vào mộng
Xõa lẳng lơ lên gối ta nằm
Tóc mây quấn quít dài đằm thắm
Kéo nhau gần khát vọng xa xăm!

Thái Chi