Đừng hỏi em là ai
Đừng nhìn em quá khứ
Đừng truy tìm xuất xứ
Yêu là không lý do!

Đừng thắc mắc đắn đo
Con tim không biết dối
Đừng cho rằng quá vội
Yêu là yêu thế thôi!

Đừng bắt em phải nói
Lời hứa như gió bay
Đừng nghĩ đến tương lai
Yêu là “say” hiện tại!

Đừng ngoảnh đầu nhìn lại
Đừng đếm mấy cuộc tình
Đừng so tuổi đôi mình
Yêu là không biên giới!

Đừng bận tâm cũ – mới
Tình đầu đã trôi xa
Tình sau vời vợi quá
Yêu như “tình cuối” ta!

Đừng lo đời dèm pha
Đừng soi em bằng “mắt”
Để “tâm” mình bắt gặp
Chung một đóa “từ tâm”!

Đừng trách em lặng câm
Em đang tiếng âm thầm
Hãy nghe từ sâu thẳm
Sẽ nhìn thấy…trăm năm!

Thái Chi