Thôi nhé giã từ năm cũ nhé
Tháng mười thêm một vết lắn buồn
Tháng mười một cám ơn đời vẫn thế
Tháng mười hai mộng mị đường về…

Tháng giêng nhóm trong lòng chút lửa
Để ta nghe hơi thở còn nồng
Rước chiêm bao về hong trước ngõ
Mới hay…xuân khoác áo xanh ngời!

Tháng hai bâng khuâng mùa nắng mới
Tết qua chưa hay tết vẫn xa xôi?

Thái Chi
(Ngày 3 tháng 2 năm 2014)