có những tình bạn thăng hoa thành tình yêu
có những tình yêu nhân danh tình nghĩa
có những tình nghĩa trói bằng lời hứa
có những lời hứa thốt từ đam mê
và đam mê 
rồi sẽ phôi phai!

có những rung động đến trong khoảnh khắc
có những khoảnh khắc nhanh như tiếng sét
có những tiếng sét hóa thân tình yêu
đó là tình yêu không cần thề thốt
đó là thề thốt từ trong thinh lặng
đó là thinh lặng sâu không biên giới
đó là biên giới xa đến vô cùng…
và trong vô cùng…
là vĩnh cửu!

Thái Chi
(Ngày 29 tháng 7 năm 2013)