Hôm đi mưa ướt đường chiều
Ngồi bên nhau muốn nói nhiều lại thôi
Mây buồn rớt lệ chia phôi
Ngày mai sáng tối xẻ đôi trăng thề

Người về lê bước não nề
Người còn ở lại bộn bề trái ngang!
Thương ai một bước lỡ làng
Thương ta đời vẫn lang thang xứ người!

Biệt ly! nhung nhớ ngập trời
Cạn ly! sầu vẫn không vơi đêm dài!
Biệt ly! hẹn nhé ngày mai
Đóa vô thường nở thơm bay đường về…

Thái Chi
(Ngày 5 tháng 7 năm 2013)