Tình cờ ta gặp nhau
Trong một ngày không hẹn
Biết đâu tình miên viễn
Đã âm thầm se duyên!

Tình cờ ta làm quen
Phút ban đầu thấy ghét
Thế mà sao chẳng hiểu
Cứ ngóng trông mỗi chiều!

Tình cờ ta bỗng yêu
Một mối tình kỳ ảo
Vòng dây ai buộc tháo…
Thả chúng ta vào nhau!

Tình cờ ta có nhau
Giữa hai đầu giông bão
Còn nơi nào nương náu…
Bằng đường về tim nhau!.

Thái Chi
(Ngày 12 tháng 4 năm 2013)