Trái tim rối nhịp vì ai
Ngày mong đêm nhớ hình hài héo hon
Yêu em một khối “tình non”
Nụ hồng ấp ủ nhé còn…ngày sau

Yêu em một khối “tình đau”
Đông tàn chờ hạ gặp nhau…ta cầu!
Yêu em một khối “tình sầu”
Đảo điên mộng mị canh thâu hao gầy
Yêu em một khối “tình say”
Lao đao lẻ bóng nơi này ta đi…
Yêu em một khối “tình si”
Lệ sầu đêm có hoen mi não nùng?
Yêu em một khối “tình chung”
Hẹn nhau…giấc ngũ dệt cùng ước mơ
Yêu em một khối “tình thơ”
Hồn nhiên ta thả dại khờ…vào nhau!

Thái Chi
(Ngày 19 tháng 3 năm 2013)