như hạnh phúc được khoác lên màu hồng kỳ ảo
như em ơi một thoáng tình cờ nào
như lần đầu gặp nhau
là chân vướng đam mê về sau…
vĩnh viễn!

như em với những phong ba vấp ngã mấy lần đưa tiễn
như ta với những ôm mang chất ngất muộn phiền
như loài bướm lang thang đi tìm cánh hoa bất diệt
như là từ khi có em, ta biết
giữa mênh mông đã tìm thấy bến bình yên!

Thái Chi