Em đi mang cả mùa nắng hạ
Vàng võ nơi này nhạt áo ai
Em đi cây cỏ về theo đó
Còn lại bên đây những hao gầy!

Em đi ngày tháng buồn biết mấy
Ngày tháng nào…ai khóc nhớ ai
Em đi bỏ lại trời giông bão
Chìm góc đời say trong mắt cay!

Em đi buổi sớm mờ sương ấy
Là lệ nhòa giăng kín ban mai
Dấu yêu khép lại làm kỷ vật
Dấu yêu nào…giữ lại trên tay..

Em đi…đêm cuối cùng nhớ mãi…
Nuốt vào lòng…nổi sợ phôi phai
Phù hoa thôi đã tàn hư ảo…
Đêm có vô cùng…vẫn sáng mai!

Phù hoa tan tác rơi như tuyết
Hôm đó em về nào có hay…!

Thái Chi
(Ngày 21 tháng 9 năm 2012)