Cùng nhau thức trắng đêm này
Ta ngồi ôn lại những ngày mới quen
Hái trăng thắp nến bên thềm
Vùng vằng kỷ niệm kéo thêm nhau về…

Đêm nay thanh vắng bốn bề 
Chưa là đêm cuối mà tê tái buồn

Đêm nay vui khúc nghê thường
Còn bao nhiêu nửa đêm trường khóc nhau!

Đêm nay chưa bạc mái đầu
Còn bao đêm nửa canh thâu tủi hờn!

Đêm nay rực rỡ vàng son…
Là bao đêm tới héo hon tháng ngày

Đêm mai hai đứa chia tay…
Ngày mai ghép mảnh hình ai…đêm về!

Thái Chi
(Ngày 3 tháng 10 năm 2012)