Tìm đi bảy cánh hoa hồng
Mang về một đóa cầu vòng cho em
Mong manh bảy cánh nhung mềm
Bảy miền hương sắc ru êm phận người

Đỏ hồng trái chín gọi mời
Cam bừng đóm lửa ấm đời thương vay
Vàng son vương nắng gót hài
Lục màu lúa chín nhớ ngày nằm nôi
Lam xanh suối chảy từ Trời
Chàm tươi mơ ước lên ngời sớm mai
Tím niềm yêu quý không phai…
Nụ tình ấp ủ nhé hoài có nhau!

Giữ cho em những sắc màu…
Vô thường trong cõi niềm đau không còn!

Thái Chi
(Ngày 15 tháng 5 năm 2012)