Không hẳn thế mỗi lần ngưng vỗ sóng
Biển vô tâm bỏ mặc cát khô bờ
Có mấy lúc thủy triều xô biển cạn
Lòng đại dương nhàu nát những rong rêu

Biển lặng lẽ nâng niu bờ sóng nhẹ
Sợ ngoài kia gió cuốn cát trôi xa
Biển quạnh quẽ ôm bờ bao thế kỷ
Không có bờ biến biết dựa vàđâu!
Biển dậy sóng mỗi lần gieo gió bão
Đau chung niềm cát trắng đang đau!
Biển mòn mõi ngày con nước xuống
Nhớ thiết tha những lúc hôn bờ
Biển có mênh mông đi chăng nửa
Không còn bờ…sóng trôi dạt về đâu!

Thái Chi
(Ngày 9 tháng 3 năm 2014)