Chờ nhau trong thinh lặng
Đếm thời gian buồn trôi
Lắng nghe từ đêm vắng
Tiếng ngày lên xa xôi….

Chờ nhau giữa mù khơi
Sóng xô mờ nhân ảnh
Chờ nhau trong hiu quạnh
Nhung nhớ mộng hồn quanh!

Chờ nhau trong mong manh
Chút tin yêu trao vội
Viết lên trang giấy mới
Chuyện tình vừa tinh khôi!

Chờ nhau trong sương khói
Lênh đênh đời hư vô
Giữa hai bờ mê mỏi
Là đam mê ngút trời!

Chờ nhau trong chơi vơi
Nơi hai đầu sáng tối
Là thương yêu vời vợi..
Giữ nhé! đừng phai phôi!

Thái Chi (2013)