Thu đi qua lập đông kéo đến…
Gió rủ buồn lá cũng xác xơ khô!
Trong em: băng tuyết tự hôm nào…
Trong nhau: xót xa niềm miên viễn..

Có quen đâu mà sao quyến luyến
Có thích đâu mà nhung nhớ vu vơ
Có hẹn hò đâu mà hồi hộp đợi chờ
Đâu có biết một ngày tim vụn vỡ!

Chỉ là thoáng tình cờ thôi! sao trở thành hơi thở…
Chỉ là yêu thôi! sao bỗng nhiên hóa dại khờ
Chỉ thấy trong lòng là muôn ngàn cơn sóng vỗ
Chuyện chúng ta: biết nói đến bao giờ!

Thái Chi