Khi ta khổ là khi không muốn khóc
Khi ta cười là lúc chẳng thấy vui
Khi ta say là khi không muốn nhớ
Khi ta nhớ là lúc muốn quên đi!

Khi ta tin là khi lòng ngờ vực
Kiếm tìm hoài sự thật biết từ lâu
Khi đã hiểu là vờ như không hiểu
Giả dại khờ một kiếp cho xong!

Khi ta tìm chính ta trong thinh lặng
Là lúc ta muốn lẫn trốn chính mình
Vẽ lên không một vòng tròn khép kín
Lừa dối lòng những vọng ảo hư không!

Có không không có một đời mộng mị
Tỉnh giấc rồi mộng có cũng là không!

Thái Chi