Nói xa để thấy tình dài
Nói hôm qua để hôm nay bồi hồi
Giữ hôm nay phút lên ngôi
Cho ngày mai khó buông lời đắng cay!

Nói quên là nhớ nhau hoài
Nói vu vơ để gió bay ngậm ngùi
Nói còn cho thấy lòng vui
Nói không trả lại nụ cười vô tư!

Giã vờ con sóng ngất ngư
Sõng xoài biển cạn tương tư dáng thuyền!

Thái Chi