Giận người ta viết buồn lên cát

Giận người ta viết buồn lên cát
Chút vu vơ theo sóng cuốn đi
Nhớ người ta thả sầu theo gió
Gởi thân quen vào thăm thẳm vô bờ

Xa người ta đi tìm loài cỏ
Ba nhánh xanh huyền thoại nhiệm màu
Yêu người ta mơ về nương náu
Bên tóc ngoan khép lại thương đau

Diệp tam thảo, khúc đồng giao hy vọng
Thấy không? màu hạnh phúc lên hồng

Thái Chi