Gặp gỡ làm gì nửa người ơi
Chuyện chúng ta nay đã nhạt rồi
Mắt buông hờ hững như xa lạ
Thà giữ trong nhau chút gọi là!

Hờn trách làm chi chuyện đã qua
Gương xưa còn lại những phôi pha
Áo xưa bạc trắng đời trôi nổi
Níu kéo càng thêm xót xa thôi!

Thôi nhé vẫy tay đường hai lối
Trả lại môi cười héo trên môi
Trả lại cho nhau lần gượng gạo
Cái ngày mình trót gặp lại nhau!

Thôi nhé đừng nhớ nửa thêm đau
Tình đã tan theo sóng bạc đầu
Ngược dòng con nước trôi lạc lỏng
Có phải rằng…đã hết “nợ” không?

Thái Chi