Và em biết yêu là gì không nhỉ?
Như hôm nay ta lặng đếm thời gian
Những phút không nhau…nhung nhớ vô vàn
Những lúc ấy ta ước ao chấp cánh!

Khoảnh khắc “không em” tim vỡ thành muôn mảnh
Chấp vá “không ta” với những không cùng…

Và em có biết? nơi cuối đường, ta đứng
Như tất nhiên đã thế tự bao giờ
Nên chớ vội, bước khẽ đừng vấp ngã
Giữ gót hài nguyên vẹn dấu ngọc ngà!

Thái Chi
(Ngày 24 tháng 12 năm 2013)