nửa đời còn lại đam mê
tặng nhau giữa những bộn bề vậy thôi
nửa đời chìm nổi đầy vơi
tặng nhau chất ngất trùng khơi biển lòng

nửa đời như kẻ lưu vong
mướn vay hồn phách trả xong kiếp người
nửa đời phù phiếm chơi vơi
vô duyên trong tiếng nói cười ngây ngô

tặng nhau thinh lặng vô bờ
lắng nghe cả những dại khờ mà thương!

Thái Chi
(ngày 7 tháng 8 năm 2014)