Như đất khô đợi mưa dầm
Đóa tình hoa nở hương thầm nào hay
Như thiên thu có một ngày
Đội vòng nguyệt quế lên ngai ái tình!

Gởi người hai chữ “đôi mình”
Xa xôi giữ lấy làm tin một đời
Chia đôi hai chữ “chia phôi”
Để lòng nhẹ bớt đơn côi đêm về!
Cho nhau đầy nổi si mê
Sẽ không còn thấy não nề đường đi…
Cho nhau hồn mới xuân thì
Còn thân cát bụi có gì cho nhau!

Giữ gìn hai chữ “mai sau”
Vàng son là những hôm nào ta yêu!

Thái Chi
(Ngày 3 tháng 4 năm 2013)