thoát vòng tục lụy


 

 

 

 

 

 

phim phật giáo

 

Title: Thoát vòng tục lụy

Nhân Duyên Tái Thế - Ngọc Lâm Quốc Sư.
Phim Truyện Phật Giáo Đài Loan.