quan thế âm bồ tát


 

 

 

 

 

 

phim phật giáo

 

Title: Quan Thế Âm Bồ Tát

Phim Truyện Phật Giáo Đài Loan.