pháp thoại với đại đức thích nhật từ (3/2012)
mục lục


1. Kiểm soát cơn giận
Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Sài Gòn, ngày 31/03/2012
2. Kinh Di Giáo 01: Đạo đức thanh cao
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/03/2012
3. Kinh Di Giáo 02: Không màng hưởng thụ - Làm chủ giác quan
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/03/2012
4. Kinh Di Giáo 03: Huấn luyện thói quen
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/03/2012
5. Kinh Thập Thiện 01: Tâm, nghiệp và cảnh giới
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21/03/2012
6. Kinh Thập Thiện 02: Mười phước nhờ không sát hại
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 25/03/2012
7. Kinh Thập Thiện 11: Mười phước nhờ hết vô minh
Giảng tại chùa Phật Quang, Kiên Giang, ngày 27/03/2012
8. Mẹ chồng nàng dâu 2
Giảng tại chùa Hưng Phước , ngày 10/03/2012 2114 640
9. Mười hạnh Phổ Hiền
Giảng tại chùa Long Phước Thọ, Long Thành, Đồng Nai, ngày 18/03/2012
10. Những điều nàng dâu nên biết
Giảng nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2012
11. Xây chùa, đúc tượng, in kinh
Giảng tại chùa Long Phước, tỉnh Bạc Liêu, ngày 12/03/2012