pháp thoại với đại đức thích nhật từ (2/2012)
mục lục


1. Các thay đổi tích cực
Giảng tại chùa Giác Ngộ nhân lễ quy y Tam bảo rằm tháng giêng, ngày 05/02/2012
2. Cận tử nghiệp, cái chết và tái sinh
Giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân tang lễ của Sa-di-ni Thích Nữ Chơn Huyền - Mẫu thân của TT. Thích Nhật Từ, ngày 12/02/2012
3. Căn bản triết lý đạo Phật
Giảng tại chùa Giác Ngộ nhân lễ quy y Tam Bảo rằm tháng giêng đợt 2, ngày 06/02/2012
4. Giúp người thân hạnh phúc
Giảng tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 20/02/2012
5. Hấp hối, chết, tái sinh và vãng sanh
Giảng tại Kusinagar, Ấn Độ, ngày 22/02/2012
6. Nền tảng đạo Phật
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 26/02/2012
7. Người Phật tử nên tránh
Giảng tại chùa Trung Bửu, Bình Dương, ngày 05/02/2012
8. Phụ nữ trong Phật giáo
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 23/02/2012
9. Tứ Điệu Đế và sông Hằng
Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 27/02/2012
10. Thích nghi và phương tiện
Giảng tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 19/02/2012
11. Đức Phật vĩ đại
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 21/02/2012