pháp thoại với đại đức thích nhật từ (1/2012)
mục lục


1. Các đức tính cần có
Giảng tại chùa Giác Ngộ trong lễ tụng kinh đầu năm mới 2012 (23/01/2012) và các chùa Hội Sơn, Kỳ Quang, Bửu Thiền, tịnh xá Ngọc Hải, Viện Chuyên Tu trong chuyến hành hương thập tự đầu năm ngày mồng 2 tết (24/01/2012)
2. Con rồng trong Phật giáo
Giảng tại chùa Giác Ngộ trong lễ giao thừa đón năm mới 2012 (23/01/2012) và các chùa Đại Tòng Lâm, ni viện Thiện Hòa trong chuyến hành hương thập tự đầu năm ngày mồng 2 tết (24/01/2012)
3. Kinh 10 đức tin: Niềm tin lý trí - Phần 2
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/01/2012
4. Lời chúc đầu năm
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/01/2012
5. Nối vòng tay lớn
Giảng tại chùa Hoa Khai, tỉnh Đắk Nông, ngày 01/01/2012
6. Nghệ thuật sống
Giảng tại chùa Linh Sơn Phước Huệ, Nha Trang, ngày 28/01/2012
7. Nghệ thuật tiêu tiền
Giảng tại chùa Phước Long Phật Tích, Nha Trang, ngày 28/01/2012
8. Những ngộ nhận về đức Phật
Giảng tại chùa Pháp Hoa, tỉnh Đắk Nông, ngày 01/01/2012
9. Những nghịch lý nên tránh
Giảng tại chùa Linh Quang, Nha Trang, ngày 28/01/2012
10. Những điều cần biết về Tết
Giảng tại chùa Giác Ngộ, đêm giao thừa (29 tết), nhằm ngày 22/01/2012
11. Năm tận thế 2012
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/01/2012
12. Phúc được làm người
Giảng tại Đình phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, ngày 11/01/2012
13. Phước báu và hưng thịnh
Giảng tại chùa Long Phước, Bạc Liêu, ngày 18/01/2012
14. Sáu điều phúc lành
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 09/01/2012
15. Thiền cho người bận rộn
Giảng tại công ty trà Hồng Phát, ngày 07/01/2012
16. Triết lý vừa đủ, xài hoài không hết
Giảng tại khách sạn Olympic, Nha Trang, ngày 29/01/2012
17. Vấn đáp: Kiệm phước, tụng kinh Địa Tạng, phước đức và công đức, tái sanh về cõi trời, cúng sao giải hạn, giới trẻ đi chùa, đi hộ niệm
Giảng tại chùa Phước Long Phật Tích, chùa Linh Sơn Phước Huệ, Nha Trang, ngày 28/01/2012 và khách sạn Olympic, Nha Trang, ngày 29/01/2012
18. Vấn đáp: Thờ Phật, thông điệp kinh A Di Đà, đưa giáo lý Phật giáo vào nhà trường, thực tập vô ngã vị tha trong đời sống hằng ngày
Giảng tại chùa Linh Quang, Nha Trang, ngày 28/01/2012
19. Vấn đáp: Trách nhiệm nhưng không liên lụy, một số vấn đề gặp phải khi ngồi thiền, hiện tượng ma đè
Giảng tại công ty trà Hồng Phát, ngày 07/01/2012
20. Đưa ông Táo về trời, vấn đáp: Sát sanh, ăn chay, hỗ trợ người thân sau khi chết, cảnh giới ngạ quỷ
Giảng tại Niệm Phật đường Chánh Niệm, Bạc Liêu, ngày 17/01/2012