kinh tạng paliKinh Trung Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ - Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch [01] [02] [03] [04] [05] [06]


Các tái liệu khác về Pali
 
Dīpavamsa - Sử liệu về đảo Lanka
Dāthāvamsa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật
Truyền Thuyết Vua A Dục (Aśokāvadāna)kinh hán tạng


Kinh A Di Đà
Kinh Bi Hoa
Kinh 42 chương
Kinh Chánh Pháp
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia
Kinh Dị Giáo
Kinh Dược Sư
Kinh Duy Ma Cật
Kinh Kim Cang Bát Nhã
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm
Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương
Kinh Phạm Võng
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán
Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương
Kinh Phổ Môn
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên
Kinh Ưu Bà Tác Giới
Kinh Viên Giác Lược Thích
Pháp Giáo Nhà Phật
Phật Giáo
Tam Bảo Văn Chương
Triết Lý Nhà Phật
Các Tông Giáo Đạo Phật
Chư Kinh Tập Yếu
Đạo Lý Nhà Phật
Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương
Duy Thức Học Yếu Luậnluật tạng pali

 
Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2008)
Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2008)
Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2008)
Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2009)
Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2009)
Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2009)
Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2009)
Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2010)
Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2010)
 
 
 

luận tạng pali

 

Pháp luận (chưa có tài liệu)

Phật học (chưa có tài liệu)

Duy thức học (chưa có tài liệu)

Tánh không (chưa có tài liệu)

Phật học ứng dụng

 
Ai cũng biết thương yêu - Pema Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch
An tĩnh trước một cơn giận - Andrew Olendzki - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Ăn Chay và Sức Khoẻ - BS. Vũ Quí Đài
Ba Điểm Căn Yếu của Con Đường Đạo - Je Tsong Khapa - Tâm Bảo Đàn Việt dịch
Ba Điểm Tinh Yếu của Phật Đạo - Lạt ma Tông Khách Ba - Hồng Như Việt dịch
Bà lão và những đồng tiền vàng - Nguyễn Duy Nhiên
Ba mươi ngày thiền quán - Nguyễn Duy Nhiên
Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ tát Đạo - Vô Trước Đại Sư - Bảo Thanh Tâm Việt dịch
Bát Chánh Đạo, Con Đường Đến Hạnh Phúc -Gunaratana - Diệu Liên Lý Thu Linh
Bảy Bước Yêu Thương - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lê Tuyên biên dịch
Bốn Nền Tảng - Karma Khenchen Rinpoche - Liên Hoa Việt dịch
Bố Thí Là Sự Tu Tập - Gloria Taraniya Ambrosia - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
Buông Bỏ - Pema Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch

Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
Các Quán Chiếu Phật Giáo - TS. B. Alan Wallace - Làng Đậu Việt dịch
Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Công Đức Phóng Sinh - Pháp Sư Viên Nhân - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Cuộc Đời của Đức Phật và Sự Thực hành Pháp của Chúng Ta - Dzongsar Khyentse
Chắp Tay Lạy Người - Nguyên Minh
Chỉ có sự thực tập - John Daido Loori - Nguyễn Duy Nhiên
Còn có gì là vui - Jack Engler - Nguyễn Duy Nhiên
Có Bao Lâu Mà Hững Hờ - Nguyễn Duy Nhiên
Chẳng Có Ai Cả - Ajahn Chah-Khánh Hỷ
Chánh Niệm - Bhante Henepola Gunaratana - Lương Thanh Bình

Dễ Hơn Là Bạn Tưởng - Sylvia Boorstein - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
Đạo Lý Nhà Phật - Đoàn Trung Còn
Đố Vui Phật Pháp - Diệu kim - Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Đối Mặt Với Thực Tại và Con Đường Yêu Thương - Pema Chodron - Nguyên Hạnh
Đức Phật Dạy Con Như Thế Nào - Gil Fronsdal - Hoài Hương Việt dịch
Đừng Bỏ Phí Cơ Hội Này - Khenpo Chodrak - Thanh Liên Việt dịch
Đừng Đánh Mất Tình Yêu - Nguyễn Minh Tiến

Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Lê Kim Kha dịch
Giúp đở tu học - Narayan Liebenson Grady - Nguyễn Duy Nhiên
Giới Thiệu Về Thiền Vipassana
Giọt Mồ Hôi Thanh Thản - Nguyên Minh
Gõ Cửa Thiền, Thiền sư Muju - Nguyên Minh dịch và chú giải

Hạnh phúc chân thật là gì? - Allen Wallace - Nguyễn Duy nhiên
Hiện tại có gì là nhiệm mầu? - Cynthia Thatcher - Nguyễn Duy Nhiên
Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta - Nguyên Minh
Hạnh Phúc Là Điều Có Thiệt - Nguyên Minh
Hát Lên Lời Thương Yêu - Nguyên Minh
Hoa Nhẫn Nhục - Nguyên Minh

Kinh nghiệm hành thiền - Nguyễn Duy Nhiên
Kinh Nghiệm Thiền Quán - Joseph Goldstein - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
Khí Công Tâm Pháp 1 - Thích Phụng Sơn
Khí Công Tâm Pháp 2 - Thích Phụng Sơn
Khí Công Tâm Pháp 3 - Thích Phụng Sơn

Lamrim Đại Luận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - Hồng Như chuyển Việt ngữ
Lối về Sen Nở - Thích Phước Sơn
Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này - Nguyễn Duy Nhiên
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh Việt dịch
Lục Tự Đại Minh Chú - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hồng Như Việt dịch

Một câu hỏi đúng - Clark Strand - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Một chánh niệm đưa đến giải thóat - Thunten Chodron - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu - Thích Phước Thái (sách)
Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp - Thích Phước Thái (sách)

Nắng Mới Bên Thềm Xuân - Nguyên Minh
Nghệ thuật so sánh - Michael Wenger - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Nơi Ấy Cũng Là Đây - Jon Kabat-Zinn-Nguyễn Duy Nhiên
Nhân quả đồng thời - Hồng Dương
Những Tâm Tình Cô Đơn - Nguyên Minh
Nghệ Thuật Sống Thiền Vipassana - SN. Goenka
Nhẫn Nhục Khi Gặp Bất Công - Patrul Rinpoche
Niết Bàn - Tâm Minh Ngô tằng Giao chuyển ngữ
Óc Đảo Tự Thân - Ayya Khema - Diệu Liên Lý Thu Linh

Phát Tâm Bồ Đề - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Phan Châu Pha dịch
Phát Tâm Bồ Đề - Đại sư Ribur Rinpoche - Hồng Như Việt dịch
Pháp Tu Tây Tạng Dành Cho Phật Tử Nhập Môn - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hồng Như
Phóng Sinh - Nguyên Minh
Phương Pháp Hàng Ma - Đại Sư Ấn Thuận – Thích Pháp Chánh Việt dịch
Phương Pháp Thiền Định Căn bản cho Thiền Sinh Nhập Môn - Tâm Bảo Đàn Việt dịch

Quy Y Nền Tảng của Mọi Con Đường - Patrul Rinpoche
Quy Y Tam Bảo và Năm Giới - Thích nữ Giới Hương

San Sẻ Yêu Thương - Thái Hồng Minh
Sống Đẹp Giữa Dòng Đời - Nguyên Minh
Sống Thiền - Nguyên Minh
Sống Với Tâm Từ - Sharon Salzberg - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
Sinh Ra Làm Người quý Báu - Lạt Ma Gursam
Sự Lợi Ích Của Pháp Môn Dược Sư - Hoằng Nhất Đại sư - Thích Pháp Chánh Việt
Suối Nguồn Yêu Thương, Tâm Chơn (sách)

Từ Bi Tam Muội Thuỷ Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư - Thích Huyền Dung Việt dịch
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên - Thích Tịnh Nghiêm Việt dịch
Tìm Hiểu Trung Luận Nhận Thức Luận & Không Tánh Trung Quán Luận - Hồng Dương
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - HT. Thích Nhất Hạnh
Thắp Ngọn Đuốc Hồng - Nguyên Minh
Tìm lại chỗ ngồi của mình - Dinty W. Moore - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Tôi nghe như vầy - Bhikkhu Bodhi - Nguyễn Duy Nhiên dịch
Tu tập như thế nào cho có kết quả - Nguyễn Duy Nhiên dịch

Vào Thiền - Nguyên Minh
Về Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam - Phạm Lan Hương
Vì Sao Tôi Khổ - Nguyên Minh
Việc Khó Khăn của Một Giáo sư - Jan Willis - Nguyễn Duy Nhiên Việt dịch
Vô Ngã, Vô Ưu - Ayya Khema -Diệu Liên Lý Thu Linh
Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết Giản Lược - Viễn Lưu
Vấn Đề Đến Từ Đâu - Karmapa 17 - Nguyễn Thanh Hà Việt dịch
Vòng Luân Hồi - Thích nữ Giới hương
Xưng Tán Duyên Khởi - Lạt Ma Tông Khách Ba - Pháp Đăng Marie Võ Việt dịch