"Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng"

 

 

 

 

Đừng vội tin tất cả điều gì:

- ghi trong sách vở
- người xưa nói
- người bề trên nói
- người có thế lực đạo nói
- người có thế lực đời nói
- do tập quán, thói quen
- do nhiều người đồn đãi
- do nhiều người tin theo
 

Chỉ nên tin điều gì:

- đúng với chân lý,
- đúng với thực tế,
- có thể kiểm nghiệm được
- qua trí tuệ sáng suốt, thấy có ích lợi cho bản thân và cho mọi người.

 

Kinh Kalama

 

Góc tâm linh

Pháp ThoạiTuyển tập những bài thuyết pháp

Phim và Nhạc Phật Giáo Tuyển tập những bộ phim truyện và nhạc về Phật Giáo

Audio Truyện Phật GiáoTuyển tập những audio book về Phật Giáo và những Pháp âm
Kinh SáchTuyển tập những bộ kinh sách