báo ứng hiện đời 


 

 

 

 

 

 

phim phật giáo

 

Title: Báo ứng hiện đời

Phim Truyện Phật Giáo Đài Loan.
Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn.